Ogłoszenia

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno -
- wychowawczych 
1 września 2020
Zimowa przerwa świąteczna  
 23 - 31 grudnia 2020

Konferencja klasyfikacyjna 28 stycznia 2021
Wystawienie przewidywanych śródrocznych
ocen klasyfikacyjnych
21 stycznia 2021
Wystawienie śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych
26 stycznia 2021
Ferie zimowe
4 stycznia - 17 stycznia 2021

Egzamin ósmoklasisty

25, 26, 27 maja 2021

Wiosenna przerwa świąteczna
1 kwietnia – 6 kwietnia 2021

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno -wychowawczych
25 czerwca 2020Numer konta Rady Rodziców

Numer rachunku Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sosnowcu


46 1020 2498 0000 8302 0529 8171

W tytule przelewu proszę podać dane dziecka, klasy i za co jest wpłata (komitet)
Od 1 stycznia 2018 roku nowy numer konta dla wpłat obiadowych oraz wpłat za duplikat legitymacji szkolnej:

54 1020 2313 0000 3102 0579 6075Dni wolne od zajęć dydaktycznych:


25, 26,27 maja 2021

4 czerwca 2021 


News

  


WYPRAWKA SZKOLNA


E-PODRĘCZNIKI


ARCHIWUM
2017/2018


ARCHIWUM
2016/2017


ARCHIWUM
2015/2016


ARCHIWUM
2014/2015


ARCHIWUM
2013/2014


ARCHIWUM
2010/2011

 
Ogłoszenia » Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu

 

Ogłoszenia

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno -
- wychowawczych 
1 września 2020
Zimowa przerwa świąteczna  
 23 - 31 grudnia 2020

Konferencja klasyfikacyjna 28 stycznia 2021
Wystawienie przewidywanych śródrocznych
ocen klasyfikacyjnych
21 stycznia 2021
Wystawienie śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych
26 stycznia 2021
Ferie zimowe
4 stycznia - 17 stycznia 2021

Egzamin ósmoklasisty

25, 26, 27 maja 2021

Wiosenna przerwa świąteczna
1 kwietnia – 6 kwietnia 2021

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno -wychowawczych
25 czerwca 2020Numer konta Rady Rodziców

Numer rachunku Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sosnowcu


46 1020 2498 0000 8302 0529 8171

W tytule przelewu proszę podać dane dziecka, klasy i za co jest wpłata (komitet)
Od 1 stycznia 2018 roku nowy numer konta dla wpłat obiadowych oraz wpłat za duplikat legitymacji szkolnej:

54 1020 2313 0000 3102 0579 6075Dni wolne od zajęć dydaktycznych:


25, 26,27 maja 2021

4 czerwca 2021 


News

  


PLAN LEKCJI 


RODZICE KLAS PIERWSZYCH


STYPENDIUM

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW


ARCHIWUM
2014/2015


ARCHIWUM
2013/2014


ARCHIWUM
2010/2011