O nas


            
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10      
      W SOSNOWCU
 
       UL. REYMONTA 36 
       TEL. 32 291 32 34
        sp10@sosnowiec.edu.pl

        www.sp10.vot.pl

    DYREKTOR SZKOŁY
    MGR MAŁGORZATA WIERZBICKA

    WICEDYREKTOR
    MGR INŻ. IWONA SOSULSKA

DRODZY RODZICE
WIEMY, ŻE WASZE DZIECKO JEST DLA WAS NAJWAŻNIEJSZE. DLA NAS TEŻ! DLATEGO ZAPRASZAMY JE DO NASZEJ SZKOŁY, W KTÓREJ UCZNIOWIE BAWIA SIĘ I  ZDOBYWAJĄ WIEDZĘ W MIŁEJ ATMOSFERZE. NASZA SZKOŁA JEST PRZYJAZNA I BEZPIECZNA, ŻADEN UCZEŃ NIE JEST ANOMIMOWY - ZNAMY WSZYSTKICH. SALE SĄ KOLOROWE, PRZYSTOSOWANE DO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. W NASZEJ SZKOLE DZIECI CZUJĄ SIĘ DOBRZE, A W ANKIECIE PRZEPROWADZONEJ WSRÓD RODZICÓW SZKOŁA UZYSKAŁA BARDZO DOBRĄ OPINIĘ.

OFERUJEMY

 •  WYSOKO WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ

 •  OSIĄGNIĘCIE SUKCESU NA MIARĘ MOŻLIWOŚCI DZIECKA               
 •  ROZWIJANIE PASJI I TALENTÓW

 •  OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ

 •  PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ, CZYTELNIĘ MULTIMEDIALNĄ

 •  BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ

 •  POMOC WOLONTARIUSZY ZE STOWARZYSZENIA „WIOSNA”

 •  REALIZACJĘ PROGRAMÓW WYCHOWAWCZYCH  I PROFILAKTYKI

 •  SPECJALISTYCZNĄ OPIEKĘ PEDAGOGA

 •  GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ

 •  KONSULTACJE ZBIOROWE I INDYWIDUALNE Z WYCHOWAWCAMI

 •  OPIEKĘ PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

 •  OPIEKĘ INTENDENTA SZKOLNEGO W ZAKRESIE ZDROWEGO ŻYWIENIA

 •  UDZIAŁ W PROGRAMACH „SZKLANKA MLEKA” I „OWOCE W SZKOLE”

 •  SMACZNE, UROZMAICONE OBIADY W STOŁÓWCE

 •  UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH, KONKURSACH, ZAWODACH SPORTOWYCH, PROJEKTACH MIĘDZYSZKOLNYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

 •  LICZNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

*       KÓŁKO HUMANISTYCZNE

*       KÓŁKO MATEMATYCZNE

*       KÓŁKO PLASTYCZNE

*       KÓŁKO TEATRALNO – TANECZNE

*       CHÓR SZKOLNY

*       KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

*       KLUB HISTORYCZNY

*       KOŁO RELIGIJNE

*       ZAJ ĘCIA SPORTOWE

*       OMNIBUS

*       CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

*       DRUŻYNA HARCERSKA „PŁOMIEN”

*       GROMADA ZUCHOWA „MUMINKI”

*       ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE I REWALIDACYJNE

*       WYCIECZKI EDUKACYJNE I REKREACYJNE

*       ZAJĘCIA Z WOLONTARIUSZAMI

WSPÓLPRACUJEMY

 • AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO
 • AGENCJA RYNKU ROLNEGO
 • AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI
 • BIBLIOTEKA DZIECIĘCA W SOSNOWCU
 • CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
 • CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
 • CENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWŁA II
 • CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH I WSPARCIA
 • DIECEZJA SOSNOWIECKA
 • DZIENNE DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ W SOSNOWCU
 • EGZOTARIUM W SOSNOWCU
 • FILHARMONIA ŚLĄSKA W KATOWICACH
 • FUNDACJA ABC XXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
 • FUNDACJA POMOCY HUMANITARNEJ "REDEMPTORIS MISSIO"
 • HOSPICJUM ŚW. TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU
 • INDYWIDUALNI WOLONTARIUSZE
 • INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ
 • KANA SOSNOWIEC
 • KINO HELIOS/CINEMA CITY
 • KLUBY SPORTOWE/STOWARZYSZENIA
 • KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 • KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SOSNOWCU
 • KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH
 • MEDIA REGIONALNE I OGÓLNOPOLSKIE
 • MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SOSNOWCU/FILIE
 • MIEJSKI DOM KULTURY "KAZIMIERZ"
 • MIEJSKI KLUB IM. JANA KIEPURY W SOSNOWCU
 • MIEJSKI KLUB "MACZKI"
 • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 • MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
 • MKS MOS
 • MOSIR SOSNOWIEC
 • MUZEUM SCHOENA W SOSNOWCU
 • OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
 • OŚRODKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
 • PARAFIA ŚW. TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU
 • PKO/SKO
 • POLSKI CZERWONY KRZYŻ
 • PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 • POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
 • PRZEDSIEBIORCY LOKALNI
 • PRZEDSZKOLA MIEJSKIE
 • ROM-E METIS W KATOWICACH
 • SĄD REJONOWY/WYDZIAŁ RODZINNY
 • SCHRONIKSO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU
 • SOSNOWIECKA MUZA
 • SOSNOWIECKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
 • SOSNOWIECKIE CENTRUM SZTUKI
 • SOSNOWIECKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
 • SPONSORZY I DARCZYŃCY
 • STOWARZYSZENIE "WIOSNA"
 • STRAŻ MIEJSKA
 • SZKOŁY PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE
 • ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY AK
 • TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA W BĘDZINIE
 • TEATR ZAGŁĘBIA W SOSNOWCU
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
 • UNIWERSYTET DZIECIĘCY WSH
 • UNIWERSYTET ŚLĄSKI
 • URZĄD MIASTA SOSNOWCA
 • WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
 • WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W KATOWICACH
 • WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJALNEJ
 • WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU
 • ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
 • ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

 

 

 

 


News

  


WYPRAWKA SZKOLNA


E-PODRĘCZNIKI


ARCHIWUM
2017/2018


ARCHIWUM
2016/2017


ARCHIWUM
2015/2016


ARCHIWUM
2014/2015


ARCHIWUM
2013/2014


ARCHIWUM
2010/2011

 
O nas » Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu

 

O nas


            
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10      
      W SOSNOWCU
 
       UL. REYMONTA 36 
       TEL. 32 291 32 34
        sp10@sosnowiec.edu.pl

        www.sp10.vot.pl

    DYREKTOR SZKOŁY
    MGR MAŁGORZATA WIERZBICKA

    WICEDYREKTOR
    MGR INŻ. IWONA SOSULSKA

DRODZY RODZICE
WIEMY, ŻE WASZE DZIECKO JEST DLA WAS NAJWAŻNIEJSZE. DLA NAS TEŻ! DLATEGO ZAPRASZAMY JE DO NASZEJ SZKOŁY, W KTÓREJ UCZNIOWIE BAWIA SIĘ I  ZDOBYWAJĄ WIEDZĘ W MIŁEJ ATMOSFERZE. NASZA SZKOŁA JEST PRZYJAZNA I BEZPIECZNA, ŻADEN UCZEŃ NIE JEST ANOMIMOWY - ZNAMY WSZYSTKICH. SALE SĄ KOLOROWE, PRZYSTOSOWANE DO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. W NASZEJ SZKOLE DZIECI CZUJĄ SIĘ DOBRZE, A W ANKIECIE PRZEPROWADZONEJ WSRÓD RODZICÓW SZKOŁA UZYSKAŁA BARDZO DOBRĄ OPINIĘ.

OFERUJEMY

 •  WYSOKO WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ

 •  OSIĄGNIĘCIE SUKCESU NA MIARĘ MOŻLIWOŚCI DZIECKA               
 •  ROZWIJANIE PASJI I TALENTÓW

 •  OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ

 •  PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ, CZYTELNIĘ MULTIMEDIALNĄ

 •  BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ

 •  POMOC WOLONTARIUSZY ZE STOWARZYSZENIA „WIOSNA”

 •  REALIZACJĘ PROGRAMÓW WYCHOWAWCZYCH  I PROFILAKTYKI

 •  SPECJALISTYCZNĄ OPIEKĘ PEDAGOGA

 •  GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ

 •  KONSULTACJE ZBIOROWE I INDYWIDUALNE Z WYCHOWAWCAMI

 •  OPIEKĘ PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

 •  OPIEKĘ INTENDENTA SZKOLNEGO W ZAKRESIE ZDROWEGO ŻYWIENIA

 •  UDZIAŁ W PROGRAMACH „SZKLANKA MLEKA” I „OWOCE W SZKOLE”

 •  SMACZNE, UROZMAICONE OBIADY W STOŁÓWCE

 •  UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH, KONKURSACH, ZAWODACH SPORTOWYCH, PROJEKTACH MIĘDZYSZKOLNYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

 •  LICZNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

*       KÓŁKO HUMANISTYCZNE

*       KÓŁKO MATEMATYCZNE

*       KÓŁKO PLASTYCZNE

*       KÓŁKO TEATRALNO – TANECZNE

*       CHÓR SZKOLNY

*       KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

*       KLUB HISTORYCZNY

*       KOŁO RELIGIJNE

*       ZAJ ĘCIA SPORTOWE

*       OMNIBUS

*       CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

*       DRUŻYNA HARCERSKA „PŁOMIEN”

*       GROMADA ZUCHOWA „MUMINKI”

*       ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE I REWALIDACYJNE

*       WYCIECZKI EDUKACYJNE I REKREACYJNE

*       ZAJĘCIA Z WOLONTARIUSZAMI

WSPÓLPRACUJEMY

 • AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO
 • AGENCJA RYNKU ROLNEGO
 • AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI
 • BIBLIOTEKA DZIECIĘCA W SOSNOWCU
 • CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
 • CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
 • CENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWŁA II
 • CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH I WSPARCIA
 • DIECEZJA SOSNOWIECKA
 • DZIENNE DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ W SOSNOWCU
 • EGZOTARIUM W SOSNOWCU
 • FILHARMONIA ŚLĄSKA W KATOWICACH
 • FUNDACJA ABC XXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
 • FUNDACJA POMOCY HUMANITARNEJ "REDEMPTORIS MISSIO"
 • HOSPICJUM ŚW. TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU
 • INDYWIDUALNI WOLONTARIUSZE
 • INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ
 • KANA SOSNOWIEC
 • KINO HELIOS/CINEMA CITY
 • KLUBY SPORTOWE/STOWARZYSZENIA
 • KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 • KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SOSNOWCU
 • KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH
 • MEDIA REGIONALNE I OGÓLNOPOLSKIE
 • MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SOSNOWCU/FILIE
 • MIEJSKI DOM KULTURY "KAZIMIERZ"
 • MIEJSKI KLUB IM. JANA KIEPURY W SOSNOWCU
 • MIEJSKI KLUB "MACZKI"
 • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 • MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
 • MKS MOS
 • MOSIR SOSNOWIEC
 • MUZEUM SCHOENA W SOSNOWCU
 • OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
 • OŚRODKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
 • PARAFIA ŚW. TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU
 • PKO/SKO
 • POLSKI CZERWONY KRZYŻ
 • PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 • POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
 • PRZEDSIEBIORCY LOKALNI
 • PRZEDSZKOLA MIEJSKIE
 • ROM-E METIS W KATOWICACH
 • SĄD REJONOWY/WYDZIAŁ RODZINNY
 • SCHRONIKSO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU
 • SOSNOWIECKA MUZA
 • SOSNOWIECKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
 • SOSNOWIECKIE CENTRUM SZTUKI
 • SOSNOWIECKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
 • SPONSORZY I DARCZYŃCY
 • STOWARZYSZENIE "WIOSNA"
 • STRAŻ MIEJSKA
 • SZKOŁY PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE
 • ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY AK
 • TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA W BĘDZINIE
 • TEATR ZAGŁĘBIA W SOSNOWCU
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
 • UNIWERSYTET DZIECIĘCY WSH
 • UNIWERSYTET ŚLĄSKI
 • URZĄD MIASTA SOSNOWCA
 • WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
 • WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W KATOWICACH
 • WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJALNEJ
 • WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU
 • ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
 • ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

 

 

 

 


News

  


PLAN LEKCJI 


RODZICE KLAS PIERWSZYCH


STYPENDIUM

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW


ARCHIWUM
2014/2015


ARCHIWUM
2013/2014


ARCHIWUM
2010/2011