Grono Pedagogiczne

Język polski
mgr Małgorzata Wierzbicka
dr Dorota Bajer
mgr Beata Kwiecień
mgr Agata Musiał
mgr Mirosław Posikata

Język angielski
dr Dorota Bajer
mgr Edyta Kukier
mgr Ewelina Szeleta
mgr Agnieszka Urbańska

Język niemiecki
mgr Renata Maciejowska

Matematyka
mgr inż. Iwona Sosulska
mgr Anna Kamińska
mgr Katarzyna Polaczkiewicz
mgr Elżbieta Białas

Geografia/Przyroda
mgr Beata Wawro

Bilogia / Chemia
mgr Małgorzata Chudzicka

Fizyka
mgr Bożena Dąbek

Historia
mgr Mariola Sochańska
mgr Mirosław Posikata

Religia
mgr Aneta Konopka
mgr Dawid Drogosz

Plastyka
mgr Małgorzata Kamionka - Chłopek

Technika
mgr Ewa Krukowska

Muzyka
mgr Zuzanna Pycia

Informatyka
mgr Elżbieta Ordon

Edukacja dla bezpieczeństwa
ngr Dawid Drogosz

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Beata Wawro

Doradca Zawodowy
mgr Gabriela Kończak

Edukacja wczesnoszkolna
mgr  Elżbieta Makuch
mgr Joanna Paszta
mgr Joanna Lewandowska-Magiera
mgr  Agnieszka Bielawska
mgr  Irena Czarnecka
mgr Katarzyna Dolda
mgr Katarzyna Warzyńska
mgr Marlena Wojciechowska

Wychowawcy świetlicy
mgr  Beata Papierska
mgr  Katarzyna Golda
mgr  Joanna Paszta
mgr  Elżbieta Makuch

Wychowanie fizyczne
mgr  Dorota Gacek
mgr  Marek Juszkiewicz
mgr  Adrian Zbroja


   
  
 

News

  


WYPRAWKA SZKOLNA


E-PODRĘCZNIKI


ARCHIWUM
2017/2018


ARCHIWUM
2016/2017


ARCHIWUM
2015/2016


ARCHIWUM
2014/2015


ARCHIWUM
2013/2014


ARCHIWUM
2010/2011

 
Grono Pedagogiczne » Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu

 

Grono Pedagogiczne

Język polski
mgr Małgorzata Wierzbicka
dr Dorota Bajer
mgr Beata Kwiecień
mgr Agata Musiał
mgr Mirosław Posikata

Język angielski
dr Dorota Bajer
mgr Edyta Kukier
mgr Ewelina Szeleta
mgr Agnieszka Urbańska

Język niemiecki
mgr Renata Maciejowska

Matematyka
mgr inż. Iwona Sosulska
mgr Anna Kamińska
mgr Katarzyna Polaczkiewicz
mgr Elżbieta Białas

Geografia/Przyroda
mgr Beata Wawro

Bilogia / Chemia
mgr Małgorzata Chudzicka

Fizyka
mgr Bożena Dąbek

Historia
mgr Mariola Sochańska
mgr Mirosław Posikata

Religia
mgr Aneta Konopka
mgr Dawid Drogosz

Plastyka
mgr Małgorzata Kamionka - Chłopek

Technika
mgr Ewa Krukowska

Muzyka
mgr Zuzanna Pycia

Informatyka
mgr Elżbieta Ordon

Edukacja dla bezpieczeństwa
ngr Dawid Drogosz

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Beata Wawro

Doradca Zawodowy
mgr Gabriela Kończak

Edukacja wczesnoszkolna
mgr  Elżbieta Makuch
mgr Joanna Paszta
mgr Joanna Lewandowska-Magiera
mgr  Agnieszka Bielawska
mgr  Irena Czarnecka
mgr Katarzyna Dolda
mgr Katarzyna Warzyńska
mgr Marlena Wojciechowska

Wychowawcy świetlicy
mgr  Beata Papierska
mgr  Katarzyna Golda
mgr  Joanna Paszta
mgr  Elżbieta Makuch

Wychowanie fizyczne
mgr  Dorota Gacek
mgr  Marek Juszkiewicz
mgr  Adrian Zbroja


   
  
 

News

  


PLAN LEKCJI 


RODZICE KLAS PIERWSZYCH


STYPENDIUM

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW


ARCHIWUM
2014/2015


ARCHIWUM
2013/2014


ARCHIWUM
2010/2011