IV Andrzejkowy Bal Wolontariusza Caritas Diecezji Sosnowieckiej oraz rozstrzygnięcie konkursu o tytuł najlepszej grupy wolontariackiej 2018/2019

"Wolontariat - podaj dalej" za nami. Bohaterami wydarzenia była młodzież ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych,

której bliska jest idea wolontariatu, idea bezinteresownego działania na rzecz bliźnich potrzebujących pomocy i wsparcia. Dziękujemy za zaszczytne wyróżnienie,

ale przede wszystkim za dobro, które wspólnie możemy czynić dzięki wspaniałej społeczności Caritas naszej Diecezji