Podczas zbiórki ZHP zuchy i harcerze wraz z członkami Klubu Historycznego AK udali się na pocztę, by wysłać do naszych bohaterów,

uczestników Powstania Warszawskiego, przygotowane przez nas kartki. Dziękujemy! Zawsze będziemy pamiętać!