"BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY"- od teorii do praktyki, czyli ogromna dawka profilaktyki podczas spotkań pierwszaków z przedstawicielami

Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Policjanci przypominają najmłodszym o zasadach bezpiecznego zachowania się nie tylko na drodze,

czy podczas podróży, ale także w trakcie nauki, zabaw, spędzania czasu wolnego oraz kontaktów z nieznajomymi.

Uczniowie dowiadują się o zasadach udzielania pierwszej pomocy,

poznają numery telefonów alarmowych,

rozmawiają o szacunku i konieczności dbania o bezpieczeństwo swoje i innych. Dziękujemy policjantom i nauczycielom za cenną naukę.