Nauczyciele we współpracy z Komendą Miejską Policji w Sosnowcu realizują założenia programu wychowawczo-profilaktycznego.

Cykliczne pogadanki z uczniami mają na celu propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku w domu i poza nim,

uświadamianie dzieciom i młodzieży przyczyn występowania zagrożeń,

a także kształtowanie umiejętności prawidłowego i skutecznego zachowania się podczas ich zaistnienia:

http://www.sosnowiec.pl/…/id,15301,policjanci_i_nauczyciele…

http://www.kuriermiejski.com.pl/…/2602-policjanci-i-nauczyc…