Rozmawiamy w ramach prelekcji i spotkań na temat bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży w szkole, w domu oraz podczas wakacji.

Wychowawcy i pedagodzy we współpracy z Komendą Miejską Policji w Sosnowcu

realizują zadania w zakresie m.in. programu wychowawczo-profilaktycznego.