Dyplom za aktywne włączenie się do akcji przez 19 SDWi "Płomień" i 20 SGZ "Iskierki" 😍👏

Brawo zuchy! Brawo harcerze!

Wyrastamy z naszej historii do przyszłości.

Czuwaj!