BohaterON

 

BohaterON - Włącz z nami historię!" to ogólnopolski projekt, mający na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników powstania warszawskiego

oraz zgłębianie historii Polski XX wieku. Realizatorzy kampanii budzą zainteresowanie historią, przybliżają losy żyjących Powstańców,

wzmacniają poczucie tożsamości narodowej, podkreślają wartości patriotyzmu i obowiązku wobec dziedzictwa naszych przodków.

Podobnie, jak w zeszłym roku, harcerze, zuchy wraz z uczniami, często ze wzruszeniem, poznawali losy ludzi, którzy przed laty stanęli do walki o nasz kraj.

Dla Kochanych Bohaterów mamy w tym roku szczególne prezenty.

Wykonany przez nas album i życzenia! Dziękujemy! Czuwaj!