Certyfikat czytelnictwa

"Nasza biblioteka z Certyfikatem Czytelnictwa! Liczne, cenne inicjatywy kulturalne, edukacyjne i wychowawcze na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej

podejmujemy z największą przyjemnością, gdyż już same w sobie są dla nas nagrodą"

http://www.kuriermiejski.com.pl/wydarzenia/53-wydarzenia/1862-dziesiatka-z-certyfikatem-czytelnictwa.html

http://www.wiadomoscizaglebia.pl/archiwum/20/strona/0/artykul/8820.html

http://www.sosnowiec.pl/miasto/aktualnosci/k1,5,edukacja/id,12607,dziesiatka_z_certyfikatem_czytelnictwa.html