Z okazji Dnia Chłopaka życzenia, tańce, upominki, wspólne oglądanie filmu poprzedzone prelekcją i konkursem.

Wspólnie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu szkoła realizuje projekt "Kino na temat" - wielkie podróże i odkrycia geograficzne.