Zwykłe, a jednak cenne dary dla podopiecznych Caritas Diecezji Sosnowieckiej i Hospicjum św. Tomasza Apostoła.

Dlatego nie ustajemy w niesieniu pomocy i wsparcia, bo wiemy, jak wielką wartością jest drugi człowiek 👏