Wielkie święto w "Dziesiątce", czyli "Dzień Otwarty". Świetny program artystyczny w wykonaniu uczniów pod kierunkiem wychowawców i nauczycieli, informacje dotyczące zapisów i rekrutacji,

zajęcia świetlicowe, biblioteczne, komputerowe, plastyczne, konsultacje ze specjalistami, poczęstunek i małe upominki dla wspaniałych, najmłodszych gości.

Dziękujemy nauczycielom, rodzicom, uczniom i harcerzom za znakomitą współpracę w przygotowaniu rodzinnego spotkania w ramach corocznego wydarzenia.