Ekologiczne postawy

 

Nasze ekologiczne postawy i zachowania kształtowane indywidualnie i w zespole podczas warsztatów szkoleniowo promocyjnych

zorganizowanych we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. i Urzędem Miasta.