Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof

 

Wspólnie z Fundacją Gotowi.org, na zaproszenie Śląskiego Kuratorium Oświaty, bierzemy udział w projekcie,

który wpisuje się w XXX Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof. Nasi uczniowie, po zapoznaniu z prezentacją, filmem oraz materiałami,

dotyczącymi zmian klimatycznych i związanych z nimi katastrof, wzięli udział w klasowej debacie.

Wciąż uświadamiamy sobie, iż każdy człowiek może ratować świat, wprowadzając w życie kilka prostych, a jednocześnie ważnych, zasad.

Dbajmy zatem wszyscy o nasze wspólne dobro, Ziemię.

Honorowy patronat nad projektem objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Podlaski, Starosta Piaseczyński

oraz Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Ograniczania Skutków Katastrof.