Szukasz wyzwań? Kochasz ludzi, świat i przygody? Odkryj harcerstwo.

Zapraszamy dzieci i młodzież, także spoza naszej szkoły, do gromady "Iskierki" i drużyny "Płomień".

Szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie lub pod numerem tel. 291 32 34.

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży.

Od ponad stu lat głównym celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy, tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju

i kształtowanie charakteru przez stawianie wyzwań. Dziękujemy ZHP CHORĄGIEW ŚLĄSKA HUFIEC SOSNOWIEC za zaszczytne wyróżnienie,

dziękujemy za codzienny trud i wspólną pracę na rzecz społeczeństwa. Czuwaj!