Świętujmy razem 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości! Przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowe w akcji „Rekord dla Niepodległej”

ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Celem „Rekordu dla Niepodległej” było wspólne zaśpiewanie 4-zwrotkowego hymnu narodowego