W ramach edukacji regionalnej odwiedziliśmy Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu.

Współzałożycielką zgromadzenia była Janina Kierocińska, którą nazywano "Matką Zagłębia''.

Podczas II wojny światowej wykazała heroiczne męstwo, udzielała schronienia kobietom przed wywiezieniem do Niemiec,

żołnierzom AK, zorganizowała sierociniec, kuchnię dla biednych i prowadziła tajne nauczanie.

Janina Kierocińska za swoje zasługi otrzymała medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Wspólnie z przewodniczką odtwarzaliśmy ówczesne obrazy miasta, min. dworzec kolejowy, brukowane ulice,

baraki dla nowo przybyłych robotników, stare walizki, wyposażenie dawnych sal lekcyjnych.

Następnie w bardzo miłej atmosferze zostaliśmy ugoszczeni herbatką i słodkościami.

Dziękujemy za życzliwość i niepowtarzalną lekcję historii.