Kształtujemy kompetencje językowe! Podczas Koła m.in. poszukujemy znaczenia słów i pojęć, powtarzamy je, oglądamy i słuchamy bajek w języku angielskim.

Tworzymy także kolorowanki, czytając zdania związane z np. ubiorem, kolorami, budową człowieka