Kolejne uroczystości podsumowujące całoroczną pracę w roku szkolnym 2018/2019.

 Akademia przygotowana przez mgr Agnieszkę Bielawską i mgr Joannę Magierę.

Po znakomitym występie uczniów złożono podziękowania, gratulacje i życzenia nauczycielom, uczniom i ich rodzicom.

Ósmoklasiści wraz z Panem mgr. Dawidem Drogoszem przyznali nominacje Szeryfów Praw Dziecka,

Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci Unicef, Pani mgr Monice Potrzebowskiej, realizatorom projektu innowacyjnego

"Razem dla rozwoju człowieka" Panu ppłk. mgr. Wacławowi Wójcikowi, Specjaliście ds. Obronnych Kuratorium Oświaty w Katowicach,

Panu mgr. Stanisławowi Lis, Prezesowi Zarządu Światowego Związku Żołnierzy AK i Dyrekcji Szkoły