Uczniowie klasy II A uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez wychowawcę świetlicy Panią Beatę Papierską.

Dzieci pracowały w grupach wykorzystując gry i zabawki edukacyjne.

Podczas zajęć rozwijały kreatywność, zdolności, doskonaliły umiejętność współpracy w grupie.