Historia krecika i bałwana oraz zimowy obrazek były tematem naszych zajęć w bibliotece.

Podziękowaliśmy Pani Marcie łańcuchem wykonanym z serc bo bardzo lubimy te spotkania.

I bardzo lubimy Panią Martę.