Każdego roku 6 grudnia św. Mikołaj wciąż przekazuje światu jedną, zawsze aktualną ideę. Przypomina o potrzebie ofiarności wobec bliźnich.

Wymownie ujął to papież Polak mówiąc, że św. Mikołaj jest patronem daru człowieka dla człowieka.

Pamiętajmy, że obdarowywać możemy się każdego dnia uśmiechem, życzliwością, poświęconym czasem, zrozumieniem,

przyjaźnią, miłością, pamięcią, szacunkiem...
Dziękujemy Panu Stanisławowi Lisowi, Prezesowi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,

który wcielił się dzisiaj w rolę św. Mikołaja oraz Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Janowi Szkocowi za dary serca.