Kalmir Łączykowski i Piotr Karwacki zdobyli Mistrzostwo Sosnowca w tenisie stołowym .

II miejsce SP 22 i III miejsce SP 45.

Dwie pierwsze szkoły czyli SP 10 i SP 22 będą reprezentować Sosnowiec w  w zawodach rejonowych.