Nasza szkoła przystąpiła do programu „Multi sport”. Zajęciami objęci  uczniowie  klas IV – VI.

                                Harmonogram zajęć:

                                                                     Wtorek   1500 – 1630

                                                                     Czwartek     1500 – 1630

                                                                     Piątek   1500 – 1630

 

Główne cele programu

  • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększanie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia
  • upowszechnianie sportu poprzez zwiększanie liczby dzieci uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć
  • zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami 
  • stworzenie oraz poprawa warunków dostępu do zorganizowanej aktywności fizycznej
  • optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej
  • identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych