Musztra

 

Nasza wspaniała absolwentka, samarytanka Daria Kołodziejczyk, przyboczna 19SDWi "Płomień"

prowadzi w "Dziesiątce" zajęcia wprowadzające do musztry oraz harcerskiego ceremoniału.