Blisko kultury i sztuki, czyli nasi uczniowie w sosnowieckiej Muzie. Uczymy się świadomego i dojrzałego odbioru artystycznych dzieł.