"Trudne drogi do niepodległości"

 

Zakończył się międzyszkolny konkurs "Trudne drogi do niepodległości" III EDYCJA – „Sosnowiec w latach 1918-1939 – ludzie, miejsca, wydarzenia..."

Celem konkursu było: pobudzanie poczucia patriotyzmu, tolerancji i przynależności do wspólnoty lokalnej, regionalnej i ogólnonarodowej,

pogłębianie wiedzy uczniów na temat historii „Małej Ojczyzny”. Patronat nad konkursem objął światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Śląski.

Organizatorem konkursu były Szkoły Podstawowe 13 i 23 w Sosnowcu.

W kategorii prezentacja multimedialna II miejsce zajął uczeń naszej szkoły Gabriel Godyń.

 

Gratulujemy!!!