Wycieczka uczniów do Ośrodka Edukacyjnego Zespołu Parków Krajobrazowych w Będzinie.

Celem działalności ośrodka jest podnoszenie stanu wiedzy społeczeństwa na temat przyrody, form ochrony naturalnych zasobów,

kształtowanie postaw i zachowań korzystnych dla naszej planety w warunkach zrównoważonego rozwoju, głównie poprzez edukację ekologiczną.

Tematyka zajęć dotyczyła gospodarowania odpadami komunalnymi, ich segregacji oraz ekologicznych nawyków,

przemyślanych i racjonalnych np. podczas robienia zakupów.

W części warsztatowej zajęć zadaniem uczestników było wykonanie nietoperza z surowców wtórnych.

W nagrodę za dobrze wykonane zadanie dzieci otrzymały upominki w postaci magnesów.

Podczas wycieczki udaliśmy się także na edukacyjny plac zabaw, zwiedziliśmy Ekologiczny Park

oraz obejrzeliśmy fantastyczne miniatury parków krajobrazowych województwa śląskiego.