Orzeł Biały to symbol jedności, siły i męstwa, narodowej dumy  i niezłomności. Towarzyszył Narodowi Polskiemu zawsze w ważnych chwilach jego istnienia. W historię naszego kraju od wieków wpisany jest wizerunek królewskiego ptaka. Orzeł Biały był z nami w czasach świetności oraz momentach upadku. Polscy rycerze, wojownicy, żołnierze oddawali swoje życie za Ojczyznę, niosąc na sztandarach znak Orła Białego. Dumny Orzeł wciąż po okresie rozbiorów symbolizował Ojczyznę, która „nie zginęła, kiedy my żyjemy...''.

Dane historyczne potwierdzają, że najstarszy wizerunek Orła pojawił się po raz pierwszy na monetach wybitych za czasów panowania pierwszego króla Polski, Bolesława Chrobrego. Nasze godło w czasach rozbiorów, choć oficjalnie było zakazane, przypominało o świetności państwa, budziło tęsknotę i marzenia o wolnej Ojczyźnie, stając się czynnikiem pielęgnującym   poczucie tożsamości narodowej.

W wieku XIX podczas zrywów niepodległościowych wizerunek Orła odgrywał wielką rolę          w drodze do wolności, dlatego po odzyskaniu w 1918 roku niepodległości został wyniesiony do rangi oficjalnego godła II Rzeczypospolitej.  W czasie II wojny światowej, razem z flagą państwową               i Mazurkiem Dąbrowskiego, jest najważniejszym symbolem walki Narodu Polskiego z niemieckim        i sowieckim okupantem. Wszystkie polskie formacje wojskowe i Polskie Państwo Podziemne wykorzystywały znak Orła Białego w celu podkreślenia jedności oraz dziedzictwa historycznego.
         Po zakończeniu II wojny światowej Orzeł – choć już bez korony – nadal pełnił funkcję oficjalnie obowiązującego godła. Jednak opozycja demokratyczna odwoływała się do jego koronowanego wizerunku, aby wspierać dążenia Narodu Polskiego do odzyskania suwerennego państwa.

W czasach współczesnych – dobie globalizacji i unifikacji, wizerunek godła wzmacnia                  w Polakach poczucie dumy z przynależności do wspaniałego narodu, zobowiązuje do dbania                o wolność ofiarowaną nam przez naszych przodków oraz przywołuje w pamięci ważne karty polskiej historii. Dlatego jako Społeczność Szkoły imienia Orła Białego pragniemy wciąż czerpać wartości        z Jego symboliki, kształtując w sobie poczucie odpowiedzialności i tożsamości narodowej,  fascynując historią  i jednocząc.