Dumni z naszego godła przygotowujemy się do uroczystości nadania imienia naszej szkole.

Podczas zajęć w bibliotece miejskiej wysłuchaliśmy legendy i wykonaliśmy prace plastyczne.

Klasa 2a