Ludzie, którzy odeszli, wydarzenia, które minęły i miejsca, których już nie ma, mogą trwać wiecznie w pamięci i sercach kolejnych pokoleń.

Zuchy i harcerze z płomykami pamięci na grobach tych, którym także były bliskie harcerskie ideały.

Nie zmarnujmy tego, co otrzymaliśmy od naszych przodków i wciąż otrzymujemy od tych, którzy nas kochają, troszczą się o nas, uczą radości życia!

Czuwaj!