FINAŁ KAMPANII Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA RZUCANIA PALENIA TYTONIU „Jabłko zamiast papierosa".

W sosnowieckim Urzędzie Miasta nasi uczniowie i nauczyciele odebrali z rąk organizatorów podziękowanie

za wsparcie i zaangażowanie w kampanię wychowawczo-profilaktyczną.