Ślubowanie klas pierwszych

 

Pięknie przygotowane uroczystości dokonania przez Szanowną Panią Dyrektor pasowania na ucznia

Szkoły Podstawowej nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu klas 1a i 1b.

Wszyscy w serdecznym podziękowaniu dedykujemy ten szczególny dla pierwszoklasistów dzień Kochanym Rodzicom i Babciom i Dziadkom.

Jesteśmy dumni z naszych dzielnych dzieci.