Uroczystości związane z podniosłą rocznicą nadania naszej szkole imienia Orła Białego, przekazania i poświęcenia Sztandaru. "Każdy z nas, wpatrując się

w wyjątkowego patrona, może i powinien czerpać wartości najwyższe - mówił, po ceremonii ślubowania i pasowania pierwszoklasistów na uczniów,

delegat Śląskiego Kuratorium Oświaty, Delegatury w Sosnowcu, Starszy Wizytator, mgr Kazimierz Horbatowski.

Orzeł Biały to symbol siły i męstwa, naszej jedności i tożsamości, narodowej niezłomności i dumy. 16 października jest dniem szczególnym.

W tym dniu w kalendarzu przypada polskie święto ustanowione przez Sejm RP w hołdzie papieżowi, Janowi Pawłowi II.

Równolegle obchodzony jest w Polsce przez Kościół Katolicki Dzień Papieski, przypadający w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą rocznicę

wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską.

Podczas uroczystości, na ręce Pani Dyrektor, w imieniu Pana Prezesa Zarządu Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy AK,

podziękowania i dyplom uznania złożył Sekretarz Okręgu, Pan Jan Musiał.

Dziękujemy znamienitym Gościom za wspólne świętowanie i piękne słowa życzeń, wychowawcom i uczniom za wspaniałą akademię, rodzicom, rodzeństwu,

 dziadkom i babciom za serdeczność i życzliwą pomoc w przygotowaniach.