Podziękowania

 

Składamy serdeczne podziękowania Ordynariuszowi Diecezji Sosnowieckiej Ks. Bp. dr. Grzegorzowi Kaszakowi

za działania podejmowane na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dziękujemy za dary serca w formie komputerów.

Wraz z rozwojem cywilizacji wciąż rośnie liczba dzieci z różnego rodzaju problemami rozwojowymi, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Dlatego ważne jest nie tylko wczesne ich wykrywanie, ale również wspólne i szerokie przeciwdziałanie ich pogłębianiu się.

Ważne również, by rosła świadomość oraz wrażliwość społeczna w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży.

8 stycznia 2021 r. Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu przekazał dary dla uczniów na ręce Dyrektora Szkoły.

Z serca dziękujemy!!!