W naszej pamięci... By pamięć o naszych przodkach przekazywana była z pokolenia na pokolenie.