"Tak. Pomagam!" W ramach ogólnopolskiej zbiórki żywności wspaniali wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas

i Parafialnych Zespołów Caritas dzięki życzliwości darczyńców zebrali ponad 14 ton żywności.

Caritas Diecezji Sosnowieckiej, z otrzymanych artykułów spożywczych, przygotowuje świąteczne paczki dla osób najuboższych, samotnych, chorych, bezdomnych.

Dziękujemy Wam kochani.