PRACOWNIA KOMPUTEROWA

 

 

przyznana przez MEN w ramach projektu EFS

 

 

 

W lutym  2005roku nasza szkoła otrzymała nieodpłatnie pracownię komputerową. Pracownie zostały przyznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Pracownia - to 11 nowoczesnych komputerów z serwerem, skaner i drukarka laserowa. Otrzymaliśmy również przenośny komputer i projektor multimedialny. Wszystkie komputery posiadają system operacyjny Windows XP i pakiet Office 2003.
         
W ramach projektu, w 2007 roku, w 4 nowoczesne stanowiska komputerowe z urządzeniem  wielofunkcyjnym zostało wyposażone również szkolne centrum muldimedialne.      

Większość nauczycieli naszej szkoły, przygotowując się do przyjęcia pracowni, ukończyła szkolenie „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”, które daje im możliwość profesjonalnego wykorzystania komputerów w czasie zajęć z poszczególnych przedmiotów. 
        
Nowe pracownie pomogą w przygotowaniu uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów.