Ósmoklasiści w innowacyjnym projekcie „Razem dla rozwoju człowieka” realizowanym w ramach skorelowanych celów zajęć edukacji dla bezpieczeństwa,

programu wychowawczo-profilaktycznego oraz szkolnego systemu doradztwa zawodowego we współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach,

Oddziałem Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

Inaugurując ważne wydarzenia uczniowie razem z partnerami szkoły posadzili w szkolnym ogrodzie DRZEWO JUBILEUSZOWE

dołączając także do projektu 20 drzew na pamiątkę 20. rocznicy pielgrzymki św. Jana Pawła II do naszej diecezji.

Cele działań edukacyjno-wychowawczych to m.in. połączenie zajęć teoretycznych z praktycznymi, uwrażliwianie młodego pokolenia na współczesne

postrzeganie patriotyzmu i wartości w zakresie szacunku wobec autorytetów, odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, korzystanie z dobrych praktyk,

doświadczenia i wiedzy zasłużonych autorytetów, doskonalenie kluczowych kompetencji społecznych, promocja zawodów zaufania publicznego,

kształtowanie postaw społecznie pożądanych, szacunku międzypokoleniowego, akceptacji i współdziałania,

inspirowanie uczniów do aktywności na rzecz rozwoju własnego i drugiego człowieka.