Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 uświetniły występy uczniów klas piątych. Podczas powitania pierwszoklasistów przedstawiciel

Komendy Miejskiej Policji omówił coroczną akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. Uczniowie poznali także fragment historii z życia Kapitana Bogdana Mierzejewskiego,

rocznik 1929 r. Pan Kapitan jest Prezesem Honorowym Koła Sosnowiec Światowego Związku Żołnierzy AK. Od stycznia 1944 r. do stycznia 1945 r. brał czynny udział

w Śląskiej Dywizji Piechoty AK - Sosnowiecki Pułk Piechoty AK II Batalion II Kompania. Kurier łączności z oddziałem partyzantki leśnej.

Kontakt za pośrednictwem por. Henryka Jackowskiego ps. Radwan, który był osobistą ochroną Dowódcy Okręgu Śląskiego AK, późniejszego Generała Waltera Janke.

W ramach projektu „Przerwany Marsz”, którego celem jest złożenie wyrazów szacunku, wdzięczności oraz podziękowań pokoleniu Dzieci Wojny za to co zrobili dla Polski,

mimo iż czas okupacji, naznaczając ich dzieciństwo, kruszył przekonanie o dobru drzemiącym w ludziach i sprawiedliwości dziejowej -

spotkanie poprowadził Pan Jan Musiał, Wiceprezes Okręgu Śląskiego ŚZŻAK, Sekretarz Zarządu Koła Sosnowiec.

Dziękujemy za wzruszające chwile i historyczne materiały archiwalne przekazane szkole, a Panu Kapitanowi życzymy dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.