"Celem cyklicznych spotkań międzypokoleniowych, wpisujących się w Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły,

 jest wzajemne uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka, poprzez szczególne podkreślanie wartości

 tj. codzienny szacunek i uznanie, życzliwość i przyjaźń, cierpliwość i zrozumienie" -

http://kuriermiejski.com.pl/w-darze-seniorom/