Uczniowie na warsztatach edukacyjnych „Skamieniały Świat”. Podczas zajęć dowiedzieliśmy się co to są skamieniałości i jak powstały.

 Pracowaliśmy z autentycznymi skamielinami a następnie podziwialiśmy je w muzeum, które także mieści się na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego.

 Na zajęciach plastycznych, malowaliśmy odlewy gipsowe imitujące skamieniałości. Ogromne wrażenie zrobiła na nas wystawa „Pomiędzy Ewą a Nami".