W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej wzięliśmy udział w warsztatach ekologicznych „Smog nasz śląski, czyli o zdrowiu zaklętym w oddechu”

zorganizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Celem zajęć była analiza problemu smogu, jako zjawiska nienaturalnego.

Poznaliśmy rodzaje zanieczyszczeń powietrza oraz ich wpływ na nas i nasze środowisko. Mówiliśmy także o ekologicznym korzystaniu z pieców,

aplikacjach jakości powietrza na smart-fony oraz planach poprawy jakości powietrza.

Aktywnie uczestniczyliśmy w pogadance opartej o prezentację oraz zajęciach warsztatowych, które miały na celu utrwalenie wiedzy

oraz uporządkowanie jej poprzez samodzielne stworzenie plakatu promującego walkę ze smogiem.

Rozwiązaliśmy krzyżówkę oraz wzięliśmy udział w Quizie dotyczącym wiedzy o smogu.

W trakcie spotkania została ukazana skala problemu, skutki, ale także sposób w jaki należy zapobiegać zjawisku smogu, bo perspektywa nie jest optymistyczna.

Zanieczyszczone powietrze jest wszędzie i nie ma gdzie się przed nim ukryć.

Uczestnicy otrzymali od organizatorów grę planszową oraz Zeszyt Młodego Przyrodnika, które wykorzystujemy podczas lekcji szkolnych.