Spotkanie z pedagogiem

 

W ramach codziennej współpracy szkolnych pedagogów z wychowawcami i nauczycielami realizujemy cykle spotkań wspierających z uczniami.

Wspólne rozmowy i zabawy z Panią Pedagog mgr Anną Dudek-Koczwarą. Dziękujemy!