Spotkanie z Posłem na Sejm RP

 

Kontynuacja spotkań ósmoklasistów z Panem Mateuszem Bochenkiem, tym razem, jako Posłem na Sejm RP.

Celem spotkań jest poszerzanie i promowanie wiedzy z zakresu samorządu i parlamentu, integracja społeczna,

kształtowanie postaw świadomych obywateli zaangażowanych w sprawy najbliższego otoczenia, miasta, ojczyzny,

wrażliwych na potrzeby społeczne i indywidualne, odpowiedzialnych za siebie i innych,

promowanie lokalnej historii, zachęcanie do uczestnictwa w rozwoju miasta i państwa.

Spotkania edukacyjno-wychowawcze wpisują się nie tylko w zagadnienia z wiedzy o społeczeństwie,

ale także doradztwa zawodowego, czy edukacji dla bezpieczeństwa.

Pan Poseł Mateusz Bochenek spotkał się podczas zajęć online z uczniem Mateuszem Bochenkiem.