Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu 25 marca 2019 r. otrzymała „Certyfikat Szkoły Liderów” przyznany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Gratulujemy społeczności szkolnej, która pod kierunkiem nauczycieli oraz lidera EG regionu śląskiego

zrealizowała liczne i ważne zadania na rzecz zrównoważonego rozwoju,

zgodnie z założeniami podstawy programowej kształcenia ogólnego MEN oraz Agendą na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Hasło przewodnie działań brzmiało:

 "Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas!" -

http://www.sosnowiec.pl/…/id,15512,dziesiatka_z_certyfikate…
http://www.kuriermiejski.com.pl/
http://www.wiadomoscizaglebia.pl/artykul/11976.html