Pamięć i tożsamość. Duma i wzruszenie podczas wrześniowych wydarzeń przywołujących historię Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Sosnowcu,

niezłomność jej dyrektorki i założycielki prof. Ewy Horbaczewskiej oraz wybitnych uczniów. Muzyka to mowa duszy, która trwa, która nie cichnie w żadnym czasie.