Szkolne Koło PCK

 

 

Zadania działającego w naszej szkole koła PCK

 

o        pomoc potrzebującym uczniom;

o       promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka;

o       działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej;

o       opieka nad Klubami Wiewiórka;

o       kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie;

o       przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.

Członkowie koła PCK przez cały rok na miarę swoich możliwości chętnie realizują w/w zadania czyli po prostu niosą pomoc aby nikt nie czuł się opuszczony i samotny.

 

 AKTUALNOŚCI

Serdeczne podziękowania

dla wszystkich uczniów,

którzy w I półroczu roku szkolnego 2014/2015

przyłączyli się do organizowanych

przez szkolne koło PCK akcji.

 

 

Serdeczne  podziękowania

dla wszystkich uczniów, którzy przyłączyli się do  zorganizowanej na terenie szkoły zbiórki pieniędzy

w ramach ogólnopolskiej akcji „ WYPRAWKA DLA ŻAKA”.

Pieniądze przekazano do Zarządu Rejonowego PCK w Sosnowcu.

 

Serdeczne  podziękowania

dla wszystkich, którzy włączyli się do akcji 

„ Święty Mikołaj”.

  Zabawki i używaną odzież przekazano do Zarządu Rejonowego PCK w Sosnowcu.

 

 

Serdeczne  zapraszamy

wszystkich uczniów naszej szkoły aby włączyli się do akcji

         „ Święta dla wszystkich”

 Akcja będzie trwała od wtorku do poniedziałku

tj. od 10.12.2013 r. do 16.12.2013 r.

Prosimy o przynoszenie nowych lub używanych (koniecznie czystych!!!)

zabawek, przyborów szkolnych, odzieży oraz  stroików świątecznych.

Wszystkie dary serca będą  przekazane do Zarządu Rejonowego PCK w Sosnowcu.

 

 

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PCK  2014/2015